top of page

Vereniging

In het voorjaar van 1992 wordt een onderwijsproject gehouden op de christelijke basisschool Boterdorp in Bergschenhoek. Het onderwerp is "Bergschenhoek" en de leerkrachten en leerlingen proberen in een maand tijd zoveel mogelijk te weten te komen over het verleden, het heden en de toekomst van het dorp.

 

Dat is de aanleiding voor een bijeenkomst van zes personen die wel wat zien in een initiatief om tot mogelijk een eigen Oudheidkamer in Bergschenhoek te komen. Besloten wordt dit d.m.v. een krantenartikel in de Heraut breder bekend te maken.

In dat artikel wordt een oproep gedaan, waar elf mensen op af komen.
Er worden die avond twee werkgroepen aan het werk gezet. De ene werkgroep zal de nodige juridische voorbereidingen treffen, zoals het opstellen van statuten bij de notaris. 
De andere werkgroep zal voorbereidingen treffen om tijdens een braderie in het dorp een kraam te bemensen, waar mensen zich op kunnen geven als lid.

Ontstaan van de vereniging

Bergweg noord

Bergweg noord

Zo kwam je begin 1900 vanaf Bergweg-noord Bergschenhoek binnen.

Als eerste uitgave zal een herdruk worden verzorgd van een artikel van dhr. Bas Metselaar over de "Geschiedenis van een herberg." dat over de voormalige uitspanning van De Rozenboom handelt. Dhr. Piet van Dijk verzorgt een kleine tentoonstelling in de kraam. De braderie wordt een groot succes: negentig mensen schrijven zich in als lid van de op te richten vereniging. Het betekent voor de initiatiefnemers een grote stimulans om door te gaan en op 10 november 1992 passeert de akte.

In 2017 vraagt de vereniging de "culturele ANBI" status aan bij de Belasingdienst. Hierdoor worden onze huidige leden nu donateurs van de Vereniging. Als donateur doen zij een minimum donatie aan de Vereniging van € 15,-- per kalenderjaar. 

 

Krantenartikel in de Heraut

Krantenartikel in de Heraut

Jasper Metselaar

Jasper Metselaar

Rozenboom

Rozenboom

bottom of page