top of page

Ontmoet "den Berchsen hoeck" in Ontmoet

De Historische Vereniging ‘den Berchsen hoeck’ uit Bergschenhoek is iedere eerste woensdag van de maand aanwezig in Ontmoet in de Stander, Wilhelminastraat 1 te Bergschenhoek. (behalve in de maand december)

Gebleken is dat mensen, zowel leden als niet-leden, behoefte hebben aan contact over het verleden. Informatie vragen of verschaffen over bepaalde onderwerpen of objecten, oude documenten of foto’s willen (laten) zien, oude publicaties van de vereniging bestellen of afhalen, het wordt allemaal mogelijk.

De vereniging heeft een archief, maar dat is niet toegankelijk voor leden en er is wel vraag naar gegevens in de vorm van documenten, foto’s en voorwerpen, die we normaal niet kunnen laten zien. De bestuursleden zullen bij toerbeurt aanwezig zijn op de eerste woensdagmiddag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur. Een soort spreekuur dus. U vraagt of vertelt en wij antwoorden of gaan op zoek naar het antwoord en luisteren en registreren wat u vertelt.

Uitwisselen van informatie, daar worden we allemaal wijzer van.

bottom of page