top of page

Inspreken op de jaarstukken van 2019

Zoals ook gemeld in het laatste nummer van de Kruin (nr. 58) heeft het bestuur van de vereniging besloten om op 4 november 2020 niet meer bijeen te komen in Ontmoet,
Wilhelminastraat 1A in Bergschenhoek.U kunt uw opmerkingen over de secretariële en
financiële jaarstukken van 2019 echter nog steeds aan hen kwijt.

Per mail: hvbergschenhoek@gmail.com
Per post: Secretariaat, De Kroeskarper 18, 2661 KL Bergschenhoek
Per telefoon: tussen 2 en 4 uur; telefoonnummers zie bestuur

In het secretarieel jaarverslag 2019 staat onder bestuurssamenstelling dat Kees Vijverberg en Jeroen Bos aftredend zijn en ook weer herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten
gemeld. Wij hebben hen onder de huidige omstandigheden weer benoemd.

deStander2.png

De penningmeester laat weten dat de kascommissie nog akkoord is kunnen gaan met het financiële verslag van 2019.

Hij zal de kascommissie 2020 vragen om ook in 2021 als kascommissie te willen optreden.

(jaarverslag en jaarrekening)

bottom of page