top of page

Feestavond 25 jaar bestaan

1992 - 2017

29 oktober 2017 bestond de vereniging 25 jaar. Dat mocht natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan. 

Met zeer veel leden hebben we dat zaterdag 28 oktober uitgebreid gevierd.

Tijdens het feest is de oprichter en jarenlang voorzitter van de vereniging, Dick den Bakker, tot erelid benoemd. Wethouder Van Tatenhove heeft hem toegesproken en de bijbehorende oorkonde overhandigd. 

Dick heeft vervolgens het eerste exemplaar van het jubileumboek mogen overhandigen aan de auteur Bas Metselaar.

bottom of page