top of page

Lidmaatschap

Bekendheid met de historie van Bergschenhoek was heel matig. Met de oprichting van onze vereniging is daar verandering in gekomen. Eigenlijk was het noodzakelijk, gezien de explosieve veranderingen in ons dorp en omgeving. Over niet al te lange tijd zullen we geen authentieke gebouwen en niet veel historisch materiaal meer kunnen vinden. 

Des te belangrijker wordt daardoor de archivering van de groeiende verzameling van geschiedkundige waarde. Inmiddels is onze verzameling zo groot, dat ons onderkomen veel te klein is geworden.

Een grotere ruimte met gelegenheid voor exposities en een permanente tentoonstelling, behoort tot een van onze grootste wensen. 
Bent u ook geïnteresseerd in de geschiedenis van ons dorp, dan kunt u zich als lid bij onze vereniging aanmelden en daarmee ons werk steunen.

Bergschenhoek

Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt € 20,00 per jaar. Het abonnement op "De Kruin" is hierbij inbegrepen. Betalingen op Rabobank nr. NL77 RABO 01066 32 418 te Bergschenhoek

 

Onze vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40347110 en heeft met ingang van 1 januari 2017 de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status verkregen.

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN): 816551200

pennen.jpg
bottom of page